BemestingDia 5

 

 

Voor de bemesting van uw grasland en/of bouwland hebben wij de beschikking over 2 driewieler Vervaets met een Slootsmid sleufkouter en/of een bouwlandinjecteur.  

transporttank

 

 

 

 

Voor de aanvoer van mest hebben we de beschikking over een 32m3 transporttank die uw mest ook kan wegen en bemonsteren. 

tebbe

 

 

 

Natuurlijk kunnen wij ook uw vaste mestverspreiden met de Tebbe meststrooier. 

kalkstrooien

 

 

 

 

Moet uw perceel extra worden bekalkt dan kunnen we dat met Betacal van Cosun of Dolokal van For Farmers (zie foto).