Maisverbouw


Voor het zaaien van de mais hebben wij 4 Monosem maiszaaimachines, waarvan er dia 161 achter de Vervaet bouwlandinjecteur zit zodat er drijfmest in de rij in één werkgang met het maiszaaien kan worden geïnjecteerd.

Wij kunnen het gezaaide maisland voor u eggen om een gelijkmatiger onkruidbeeld te krijgen bij de eventuele bespuiting tegen onkruiden e.d. die wij ook weer voor u kunnen uitvoeren.

 

Ten slotte kunnen wij de mais nog hakselen en inkuilen of in overleg eventueel dorsen. 

maishakselen maiskuil vastrijdenmaisdorsen