Een enthousiast team van ± 20 medewerkers en nog enkele seizoenskrachten, onder leiding van Freddie Heuvelink, staat voor u klaar om de werkzaamheden op uw bedrijf uit te voeren. We willen graag meedenken in uw bedrijfsvoering wat betreft keuze van mais, graszaadmengsel, gewasbescherming en verdere verzorging van uw gewassen.

Tevens zijn we een erkend bedrijf met de nodige vergunningen voor de gewasbescherming, afvoer van mest en het transport van diverse afvalstoffen.Ons bedrijf is V.C.A.(veiligheid) en V.K.L.(voedselkwaliteit loonwerk) gecertificeerd.

Ook kunt u bij ons terecht voor uw grondverzet met kraan, shovel en minikraan.Moet u de riolering veranderen, verleggen en aansluiten. Bel ons, want ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn. 

Wij kunnen ook het bermonderhoud en slootmaaien voor gemeenten en waterschappen uitvoeren met diverse combinaties. Huurt u liever een machine voor de diverse eenvoudige werkzaamheden? 

Dat kan ook, want daarvoor hebben we vele verschillende machines, voor met name in grondbewerking, bemesting en akkerbouw.