Wij kunnen vele werkzaamheden voor u uitvoeren zoals o.a.:

  • het bouwrijp maken van uw bouwkavel
  • leveren van zand, grind en gebroken puin of afvoer hiervan
  • aanleggen en aansluiten van rioleringen Voor een grondbewerking vragen wij een KLIC-melding aan voor zover dit nog niet is gedaan. Een KLIC-melding wil zeggen dat wij kaarten opvragen van het adres waar gegraven gaat worden met betrekking tot bekabeling en buizen voor aanvoer van gas, water, elektra, telefoon, riolering en dergelijke. Het duurt gemiddeld 3 werkdagen voordat alle kaarten binnen zijn. Zonder de KLIC-tekeningen kan er niet meer veilig gegraven worden.

Wij zijn een erkend bedrijf voor de aanleg van riet zandfilters om uw eigen afvalwater te zuiveren.