Voor het zaaien van de mais hebben wij een 8 rijige Väderstad maiszaaimachine en een 6 rijige Monosem maiszaaier. Maar we hebben ook een 8 rijige Monosem maispoter achter de Vervaet bouwlandinjecteur zit zodat er drijfmest in de rij in één werkgang met het maiszaaien kan worden geïnjecteerd.

Wij kunnen het gezaaide maisland voor u eggen om een gelijkmatiger onkruidbeeld te krijgen bij de eventuele bespuiting tegen onkruiden e.d. die wij ook weer voor u kunnen uitvoeren.

Ten slotte kunnen wij de mais nog hakselen of er MKS van maken en inkuilen of in overleg eventueel dorsen.