Ook in de gemeente Zutphen gaan we dit jaar weer aan het maaien van bermen.

 

Sommige bermen worden gemaaid met een maaicombinatie zonder opvang 

Onze maaizuig combinaties kunnen ook ingezet worden als bladzuiger.

Ook kunnen wij uw sloten maaien met een kraan met maaikorf of met de maaizuigcombinatie of de klepel combinatie met afvoerband.