VERIS SCAN MSP 3

De Veris MSP3 bodemscanner is een uniek sensorplatform waarmee in één werkgang 4 belangrijke bodemvariabelen en de hoogteligging in kaart worden gebracht. De Veris bodemscanner is opgebouwd uit 3 sensorsystemen die ieder ook afzonderlijk leverbaar zijn. Het systeem meet al rijdende met zo’n 8 tot 12 km/u de zuurgraad (pH), organische stof percentage en de EC op bouwvoordiepte (0-30cm) en in de wortelzone (0-90cm). Wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door PPO Lelystad, heeft aangetoond dat de kaarten van de Veris MSP3 zeer betrouwbaar zijn.

Zuurgraad (pH)

De pH is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van een gewas. Voor een correct beeld van de pH binnen uw perceel is een enkel grondmonster niet voldoende. De oplossing? On-the-go pH meten met de Veris Soil pH manager sensoren. Op basis hiervan kunnen nauwkeurige taakkaarten worden gemaakt voor plaatsspecifieke bewerkingen zoals variabele afgifte van kalkmeststoffen.

Organische stof %

De OpticMapper van Veris gebruikt een optische (NIR) sensor die onderop een soort zaai-element is gemonteerd om het organische stofgehalte te bepalen. Doordat er in de grond wordt gemeten, is de data zeer betrouwbaar. Organische stof is belangrijk voor de gewasproductiviteit en daarom vormen deze kaarten een goede basis voor variabel zaaien en planten, alsmede voor variabele toediening van compost.

Geleidbaarheid (EC)

Veris  EC surveyor schijven brengen bodemtextuur in kaart op basis van elektrische geleidbaarheid. Kleinere bodemdeeltjes zoals klei hebben een betere geleiding dan grotere deeltjes zoals zand. Het resultaat? Een nauwkeurige bodemkaart van uw percelen. EC-kaarten worden wereldwijd gebruikt voor het vaststellen van bodembemonsteringzones, variabel zaaien of poten en andere precisielandbouw doeleinden.

Hoogte kaart

Er wordt een hoogtekaart gemaakt via de GPS op 2cm nauwkeurig. De taakkaart wordt afgeleverd met stromingspijlen

 De belangrijkste kenmerken van de Veris scan nog even op een rij:

  • plaatsspecifiek de bodem in kaart brengen
  • 5 metingen door één machine
  • pH, organische stof , EC-meting en hoogte kaart
  • werksnelheid ca. 8 tot 12 km/u
  • zeer betrouwbare data
  • belangrijke basis voor precisielandbouw
  • De MSP3 meet het lutum gehalte in de bodem

 folder Veriscan

In de bijgaande link ziet u een film die is gemaakt door AgriHolland BV als lesmateriaal via E-leaning voor de AOC’s loonwerk in Nederland voor het nieuwe schooljaar