In november 2011 zijn we begonnen met mestscheiden in een dunne en een dikke fractie eerst met 1 separator. Maar sinds februari 2012 hebben we een Slootsmid mestscheider met 3 separatoren en een eigen stroomvoorziening door een dieselgenerator.  Om een goed resultaat te behalen is goed gemixte mest aan te bevelen.

Het meeste rendement wordt gehaald uit rundveemest met veel mais in het rantsoen maar ook andere mestsoorten zijn goed te scheiden. De dikke fractie wordt veel gebruikt voor boxvulling, wat erg goed bevalt en een besparing geeft in de mestopslag.

We hebben de mestscheider met 3 separatoren in november 2013 vervangen door een mestscheider met 6 separatoren.

Zie hierbij enkele afbeeldingen, beelden en een artikel

Artikel in De Loonwerker januari 2014: